Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 26 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Акименко О. Ю. Організація обліку. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності "Облік і оподаткування" всіх форм навчання (2-е видання) / Укладачі: Шкарлет С.М., Акименко О.Ю. - Чернігів: 2018. - 155 с. Методичні вказівки 2018
Акименко О. Ю. Акименко О.Ю., Жолобецька М.Б, Петровська А.С. Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 7(60). С. 133-136. Стаття 2017
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху Навчальний посібник 2009
Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки Підручник 2013
Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу Монографія 2014
Гнедіна К. В. Oцінка соціальної та екологічної ефективності функціонування міського пасажирського транспорту Стаття 2014
Сидоренко О. О. Облік забезпечень за обтяжливими контрактами у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Стаття 2013
Сидоренко О. О. Облік та оподаткування операцій купівлі-продажу інвестиційної нерухомості у страховиків Стаття 2009
Лень В. С. ОПЕРАЦІЇ РЕПО З ТОВАРАМИ ТА ЇХ ОБЛІК Стаття 2011
Лень В. С. Облік розміщення страхових резервів у банківські метали Стаття 2010
Лень В. С. Облік операцій з депозитними вкладами та ощадними сертифікатами Стаття 2010
Лень В. С. Облік депозитів та ощадних сертифікатів Стаття 2009
Лень В. С. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ Теза 1997
Лень В. С. Вплив міжпородного схрещування на м'ясну продуктивність телиць Стаття 1993
Лень В. С. Екологічна оцінка мікробіологічних препаратів: підходи до визначення іх економічного ефекту в екологічній сфері Стаття 1992
Лень В. С. Oцінка соціальної та екологічної ефективності функціонування міського пасажирського транспорту Стаття 2014