Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 83 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Облік і оподаткування продажу товарів за ціною, нижчою за ціну їх придбання Стаття 2018
Сидоренко О. О. Продаж товарів за 1 гривню: обліково-податкові наслідки Теза 2017
Акименко О. Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” всіх форм навчання / Укладач: Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 121 с. Методичні вказівки 2018
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків Стаття 2017
Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки Підручник 2013
Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу Монографія 2014
Сидоренко О. О. Облік реалізації інвестиційної нерухомості Теза 2010
Сидоренко О. О. Облік невиробничих фондів у страховиків Стаття 2010
Сидоренко О. О. Облік реалізації акцій у страховика-інвестора Стаття 2009
Сидоренко О. О. Облік та оподаткування операцій купівлі-продажу інвестиційної нерухомості у страховиків Стаття 2009
Лень В. С. Економічні взаємовідносини між колгоспами Борзнянського району в умовах міжгосподарської кооперації Брошура 1978
Лень В. С. РОЗКИСЛЕННЯ СИЛОСУ ВУГЛЕАМОНІЙНИМИ СОЛЯМИ Стаття 1987
Лень В. С. Облік вибуття об’єктів основних засобів внаслідок продажу Стаття 2011
Лень В. С. ОПЕРАЦІЇ РЕПО З ТОВАРАМИ ТА ЇХ ОБЛІК Стаття 2011
Лень В. С. Облік операцій з депозитними вкладами та ощадними сертифікатами Стаття 2010
Лень В. С. Проблеми відображення в обліку реалізації та ліквідації основних засобів на державних і малих підприємствах Стаття 1998
Перетятько Ю. М. Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця Стаття 2014
Перетятько Ю. М. Передача майна у фінансовий лізинг: особливості обліку Стаття 2013