Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 72 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Гнедіна К. В. Інтегрована звітність в управлінні ризиками діяльності підприємства Теза 2019
Сакун О. С. Банківське кредитування як джерело фінансування діяльності локальних інноваційних центрів Стаття 2015
Акименко О. Ю. Акименко О.Ю., Жолобецька М.Б, Петровська А.С. Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 7(60). С. 133-136. Стаття 2017
Гнедіна К. В. Розвиток альтернативної енергетики як фактор забезпечення екологічної безпеки України Теза 2017
Нехай В. А. Управлінський облік діяльності підприємств в умовах невизначеності, конфліктності та ризику Стаття 2010
Нехай В. А. Податкові ризики: зміст та методи зниження Стаття 2015
Нехай В. А. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 2009
Гнедіна К. В. Інтегральне оцінювання рівня розвитку муніципальної транспортної системи Теза 2015
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки Підручник 2013
Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу Монографія 2014
Сидоренко О. О. Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості Стаття 2009