Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 38 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Окремі особливості оподаткування страховиків податком на прибуток Теза 2019
Сидоренко О. О. Статистична звітність страховика щодо розміщення страхових резервів: доцільність впровадження Монографія 2017
Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки Підручник 2013
Сидоренко О. О. Резерв незароблених премій в обліку страховиків Теза 2009
Сидоренко О. О. Облік резерву заявлених, але не виплачених збитків у страховиків Теза 2010
Сидоренко О. О. Проблеми розрахунку страхових платежів, що підлягають поверненню при достроковому припиненні дії договорів страхування Теза 2010
Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів Автореферат 2011
Сидоренко О. О. ВИТРАТИ СТРАХОВИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК Стаття 2012
Сидоренко О. О. Зароблені страхові платежі в обліку страховиків Стаття 2010
Сидоренко О. О. Облік невиробничих фондів у страховиків Стаття 2010
Сидоренко О. О. Облік реалізації акцій у страховика-інвестора Стаття 2009
Сидоренко О. О. Облік та оподаткування операцій купівлі-продажу інвестиційної нерухомості у страховиків Стаття 2009
Сидоренко О. О. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Стаття 2008
Сидоренко О. О. Нерухомість у страховика: класифікація та бухгалтерський облік Стаття 2008
Сидоренко О. О. Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості Стаття 2009
Сидоренко О. О. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ АКТИВІВ СТРАХОВИКІВ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Стаття 2012
Лень В. С. Облік резерву бонусів за договорами довгострокового страхування життя Стаття 2012
Лень В. С. НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІК РЕЗЕРВУ ВИРІВНЮВАННЯ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Стаття 2013