Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 162 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Маргасова В. Г. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ Монографія 2018
Акименко О. Ю. Організація обліку. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освіт-ньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму підготовки 071 "Облік і оподаткування” всіх форм навчання. Укл.: О.Ю. Акименко - Черні-гів: ЧНТУ, 2016. – 73 с. Методичні вказівки 2016
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків Стаття 2017
Нехай В. А. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 2009
Гнедіна К. В. Інструменти управління стратегічним розвитком підприємств міського пасажирського транспорту Теза 2014
Гнедіна К. В. Стратегічне управління розвитком муніципальної транспортної системи середніх міст Теза 2015
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика Навчальний посібник 2008
Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу Монографія 2014
Гнедіна К. В. Вдосконалення управління муніципальною транспортною системою в контексті сталого розвитку Стаття 2015
Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів Автореферат 2011
Сидоренко О. О. ВИТРАТИ СТРАХОВИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК Стаття 2012
Лень В. С. Щодо вибору форми бухгалтерського обліку в фермерських господарствах Стаття 2014