Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 21 документ

Автор Назва публикації Тип Рік
Сакун О. С. Government control of local innovative centers Монографія 2017
Акименко О. Ю. Акименко О.Ю., Жолобецька М.Б, Петровська А.С. Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 7(60). С. 133-136. Стаття 2017
Онищенко В. П. МЕТОДИКА ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ У БАНКАХ Стаття 2017
Онищенко В. П. ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВИРОБНИЧИХ ГРУПАХ Стаття 2016
Лень В. С. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2015
Перетятько Ю. М. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика Автореферат 2012
Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів Автореферат 2011
Сидоренко О. О. ОБТЯЖЛИВІ КОНТРАКТИ У СУБЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2013
Сидоренко О. О. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОМИЛКОВОГО ПЕРЕКАЗУ (ОТРИМАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБТЯЖЛИВІ КОНТРАКТИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Стаття 2012
Лень В. С. СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІК Стаття 2012
Лень В. С. ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК: ДЕФІНІЦІЯ ТА ЗМІСТ Стаття 2011
Лень В. С. Застосування функції витрат у плануванні діяльності Стаття 2009
Лень В. С. Непродуктивні витрати в обліку та звітності Стаття 2008
Лень В. С. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ І ВТРАТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2013
Лень В. С. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2013