Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 17 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сакун О. С. Government control of local innovative centers Монографія 2017
Сакун О. С. Foreign experience of financial istruments of assistance to investment development Стаття 2017
Гнедіна К. В. Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи Стаття 2018
Акименко О. Ю. Акименко О.Ю., Жолобецька М.Б, Петровська А.С. Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 7(60). С. 133-136. Стаття 2017
Гнедіна К. В. THE SOCIAL DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE Стаття 2017
Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів Автореферат 2011
Сидоренко О. О. Облік невиробничих фондів у страховиків Стаття 2010
Сидоренко О. О. Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості Стаття 2009
Сидоренко О. О. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ АКТИВІВ СТРАХОВИКІВ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБЛІК КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ ПОВ’ЯЗАНИХ З ФОРМУВАННЯМ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Стаття 2012
Лень В. С. Облік допомоги із тимчасової втрати працездатності за рахунок підприємства Стаття 2012
Лень В. С. Облік резерву бонусів за договорами довгострокового страхування життя Стаття 2012
Лень В. С. НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІК РЕЗЕРВУ ВИРІВНЮВАННЯ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Стаття 2013
Перетятько Ю. М. Вплив договірних відносин на відображення операцій фінансового лізингу в обліку Стаття 2013