Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 48 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сакун О. С. Government control of local innovative centers Монографія 2017
Сакун О. С. Modelling of dynamics of providing the economic systainability to the economic security threats Монографія 2017
Сакун О. С. Foreign experience of financial istruments of assistance to investment development Стаття 2017
Сакун О. С. Modelling and prognostication of macroeconomic dynamics of providing the economic sustainability to the economic security threats Стаття 2017
Гнедіна К. В. Strategy: Essence, Advantages, Methods and Techniques of Formation Стаття 2019
Лень В. С. Account of not replaced tenant's costs for improvement of leased land by international accounting standards Стаття 2018
Акименко О. Ю. Акименко О.Ю., Жолобецька М.Б, Петровська А.С. Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 7(60). С. 133-136. Стаття 2017
Онищенко В. П. ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНВЕСТОРА Стаття 2015
Гнедіна К. В. THE SOCIAL DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE Стаття 2017
Лень В. С. Accounting policy and its impact on the cost of finished products Стаття 2017
Гнедіна К. В. STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT Стаття 2016
Онищенко В. П. The Practical Problems of Use of the Official Guideline of Accounting for Joint Venture Participants in Ukraine Теза 2015
Лень В. С. МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Стаття 2015
Перетятько Ю. М. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика Автореферат 2012
Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів Автореферат 2011
Лень В. С. Методи розподілу непрямих виробничих витрат та їх вплив на собівартість продукції Стаття 2013
Лень В. С. Застосування функції витрат у плануванні діяльності Стаття 2009