Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 236 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Організація обліку доходів (втрат) від участі в капіталі та отриманих дивідендів з урахуванням вимог податкового кодексу України Стаття 2019
Сидоренко О. О. Визнання, класифікація та окремі аспекти обліку дебіторської заборгованості у суб’єктів господарювання Стаття 2019
Перетятько Ю. М. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Стаття 2019
Лень В. С. Учетная политика и ее составляющие Стаття 2019
Сидоренко О. О. Облік і оподаткування продажу товарів за ціною, нижчою за ціну їх придбання Стаття 2018
Сидоренко О. О. Облік і оподаткування реалізації готової продукції за цінами нижче звичайних цін Стаття 2018
Сакун О. С. The relationship between short-term fluctuations and stages of economic cycle: The case of Ukraine Стаття 2019
Сакун О. С. The most popular financial tools for support of investment resource Стаття 2019
Сакун О. С. Основи взаємозв‘язку модернізаційних та інвестиційних структурних трансформацій національної економіки Стаття 2018
Сакун О. С. Роль і значення інвестиційного ресурсу в контексті інноваційних структурних перетворень в економіці Стаття 2018
Сакун О. С. Формування та реалізація інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки Стаття 2018
Сакун О. С. Витоки наукового розуміння сутності та специфічних ознак інвестиційного ресурсу Стаття 2019
Гнедіна К. В. Strategy: Essence, Advantages, Methods and Techniques of Formation Стаття 2019
Лень В. С. СУТТЄВІСТЬ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ Стаття 2018
Акименко О. Ю. Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. ВИХІД ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Стаття 2018
Лень В. С. Account of not replaced tenant's costs for improvement of leased land by international accounting standards Стаття 2018
Гнедіна К. В. Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи Стаття 2018
Лень В. С. Анализ методик экономической оценки кормовых культур Стаття 2018
Лень В. С. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Стаття 2017