Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 18 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Управлінський облік страхових резервів у страхових компаніях Монографія 2019
Сидоренко О. О. Статистична звітність страховика щодо розміщення страхових резервів: доцільність впровадження Монографія 2017
Сидоренко О. О. Облік зобов’язань у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Монографія 2016
Сакун О. С. Government control of local innovative centers Монографія 2017
Сакун О. С. Modelling of dynamics of providing the economic systainability to the economic security threats Монографія 2017
Сакун О. С. Моделювання та прогнозування макроекономічної динаміки за наслідками реалізації Стратегії забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці в умовах інформаційної економіки Монографія 2017
Сакун О. С. Моделювання та прогнозування макроекономічної динаміки за наслідками реалізації Стратегії забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці в умовах інформаційної економіки Монографія 2017
Сакун О. С. Conception of providing of the economic sustainability to the economic security threats of system-sinergistical type Монографія 2017
Сакун О. С. Аналіз та інтерпретація результатів моніторингу системи стратегічного забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці Монографія 2016
Маргасова В. Г. FORESIGHT MANAGEMENT: FORMATION AND TRANSFORMATION ADAPTIVE BUSINESS ORGANIZATIONS Монографія 2017
Маргасова В. Г. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Монографія 2018
Маргасова В. Г. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ Монографія 2018
Маргасова В. Г. ДЕТІНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Монографія 2014
Гливенко В. В. Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання : монографія / Гоголь Т.А., Нехай В.А., Онищенко В.П. [та ін.] за наук. ред. д.е.н., проф. Маргасової В.Г., к.е.н., доц. Гливенко В.В. Монографія 2017
Гнедіна К. В. Імплементація концепції сталого розвитку в Україні в умовах посилення процесів глобалізації Монографія 2015
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу Монографія 2014