Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 124 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Лень В. С. Щодо оцінки довгострокових боргових зобов’язань на дату балансу Теза 2020
Лень В. С. Про ставки дисконтування (відсотка) за довгостроковими борговими зобов’язаннями Теза 2020
Гнедіна К. В. Інтегрована звітність в управлінні ризиками діяльності підприємства Теза 2019
Сидоренко О. О. Окремі особливості оподаткування страховиків податком на прибуток Теза 2019
Сидоренко О. О. Обліково-податкові особливості придбання банками України основних засобів Теза 2019
Сидоренко О. О. Обліково-податкові наслідки отримання дивідендів Теза 2019
Лень В. С. ОБ’ЄКТИ СУТТЄВОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Теза 2019
Перетятько Ю. М. СТАН БІЗНЕС-КЛІМАТУ В УКРАЇНІ Теза 2019
Лень В. С. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ШОДО СУТТЄВОСТІ Теза 2019
Сидоренко О. О. Особливості визнання доходів від надання послуг для цілей обліку Теза 2019
Гнедіна К. В. Accounting policy of an entity: principles of formation Теза 2019
Гнедіна К. В. Звіт про управління: сутність та особливості формування Теза 2019
Сакун О. С. Foreign experience of financial assistance to investment development Теза 2019
Гнедіна К. В. Формування облікової політики суб'єкта державного сектору Теза 2019
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку електроенергетичного сектору в Україні та напрями його екологізації Теза 2018
Гнедіна К. В. Стратегічний потенціал підприємства: сутність та структура Теза 2018
Гнедіна К. В. Стратегія як компонент інтегрованого звіту Теза 2018
Гнедіна К. В. Зелені облігації як інструмент фінансового забезпечення розвитку альтернативної енергетики Теза 2018
Гливенко В. В. Облік витрат на поліпшення земель сільськогосподарськими підприємствами Теза 2018
Гливенко В. В. Щодо отримання показників звітності з КСВ категорії «соціальна» Теза 2018