Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 12 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Перетятько Ю. М. Відображення довгострокової дебіторської заборгованості з фінансового лізингу в обліку та звітності Стаття 2009
Нехай В. А. Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства в умовах антикризового управління Стаття 2009
Нехай В. А. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 2009
Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху Навчальний посібник 2009
Лень В. С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. Навчальний посібник 2009
Сидоренко О. О. Резерв незароблених премій в обліку страховиків Теза 2009
Сидоренко О. О. Облік реалізації акцій у страховика-інвестора Стаття 2009
Сидоренко О. О. Концептуальні засади побудови системи обліку розміщення страхових резервів Стаття 2009
Сидоренко О. О. Облік та оподаткування операцій купівлі-продажу інвестиційної нерухомості у страховиків Стаття 2009
Сидоренко О. О. Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості Стаття 2009
Лень В. С. Облік депозитів та ощадних сертифікатів Стаття 2009
Лень В. С. Застосування функції витрат у плануванні діяльності Стаття 2009