Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 18 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку операцій страхування: метод. вказівки до самост. вивчення дисципліни ”Облік і аудит в страхових організаціях” для студентів напрямку підгот. 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання Методичні вказівки 2010
Гливенко В. В. Аналіз виробництва та переробки молока у Чернігівській області Стаття 2010
Нехай В. А. Управлінський облік діяльності підприємств в умовах невизначеності, конфліктності та ризику Стаття 2010
Сидоренко О. О. Облік витрат на ведення справи за достроково припиненим договором страхування Теза 2010
Сидоренко О. О. Бухгалтерські наслідки зміни методу нарахування резерву незароблених премій Теза 2010
Сидоренко О. О. Облік резерву заявлених, але не виплачених збитків у страховиків Теза 2010
Сидоренко О. О. Проблеми розрахунку страхових платежів, що підлягають поверненню при достроковому припиненні дії договорів страхування Теза 2010
Сидоренко О. О. РЕЗЕРВ ЗАЯВЛЕНИХ, АЛЕ НЕ ВИПЛАЧЕНИХ ЗБИТКІВ ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ НЕРЕЗИДЕНТІВ Теза 2010
Сидоренко О. О. Облік реалізації інвестиційної нерухомості Теза 2010
Гнедіна К. В. Актуальні питання облікової політики щодо амортизаційних відрахувань автотранспортних підприємств Стаття 2010
Сидоренко О. О. Зароблені страхові платежі в обліку страховиків Стаття 2010
Сидоренко О. О. Облік невиробничих фондів у страховиків Стаття 2010
Лень В. С. Облік кредитування страхувальників за рахунок страхових резервів Стаття 2010
Лень В. С. Облік розміщення страхових резервів у банківські метали Стаття 2010
Лень В. С. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ У ДОРОЗІ Стаття 2010
Лень В. С. Облік операцій з депозитними вкладами та ощадними сертифікатами Стаття 2010