Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 22 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Маргасова В. Г. Реагування приватного підприємництва на зростання присутності сітьового рітейлу в регіонах Стаття 2012
Перетятько Ю. М. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика Автореферат 2012
Сидоренко О. О. ВИТРАТИ СТРАХОВИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Стаття 2012
Гнедіна К. В. Економічна сутність поняття "стратегія" Стаття 2012
Сидоренко О. О. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ АКТИВІВ СТРАХОВИКІВ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБЛІК КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ ПОВ’ЯЗАНИХ З ФОРМУВАННЯМ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ Стаття 2012
Сидоренко О. О. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОМИЛКОВОГО ПЕРЕКАЗУ (ОТРИМАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБТЯЖЛИВІ КОНТРАКТИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Стаття 2012
Лень В. С. Основний внутрішній нормативний документ бухгалтерії: назва та зміст Стаття 2012
Лень В. С. СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІК Стаття 2012
Лень В. С. Облік допомоги із тимчасової втрати працездатності за рахунок підприємства Стаття 2012
Лень В. С. Облік резерву бонусів за договорами довгострокового страхування життя Стаття 2012
Онищенко В. П. Обліково-аналітичне забезпечення учасників спільної діяльності без створення юридичної особи та питання його розвитку Стаття 2012