Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 32 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ СПИСАНННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Теза 2013
Гнедіна К. В. Методичні засади оцінювання економічної ефективності функціонування системи міського пасажирського транспорту Стаття 2013
Гнедіна К. В. Обгрунтування вибору альтернативи розвитку системи міського пасажирського транспорту Стаття 2013
Сидоренко О. О. ОБТЯЖЛИВІ КОНТРАКТИ У СУБЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2013
Сидоренко О. О. Облік забезпечень за обтяжливими контрактами у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Стаття 2013
Лень В. С. Методи розподілу непрямих виробничих витрат та їх вплив на собівартість продукції Стаття 2013
Лень В. С. НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІК РЕЗЕРВУ ВИРІВНЮВАННЯ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Стаття 2013
Лень В. С. ПОНЯТТЯ ВИТРАТ І ЗАТРАТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ВІДМІННІСТЬ ТА ТОТОЖНІСТЬ Стаття 2013
Лень В. С. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОБҐРУНТУВАННЯ Стаття 2013
Лень В. С. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ І ВТРАТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2013
Лень В. С. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОБЛІК ЦІЛЬОВИХ ПІЛЬГОВИХ ДЕРЖАВНИХ КРЕДИТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ Стаття 2013
Лень В. С. Щодо капіталізації внесків до статутного капіталу необоротними матеріальними та нематеріальними активами Стаття 2013
Лень В. С. СТАН ТА ОБЛІКОВІ Й ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК Стаття 2013
Лень В. С. ЗАДАЧІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ Стаття 2013
Лень В. С. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2013
Лень В. С. ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття 2013
Перетятько Ю. М. Вплив договірних відносин на відображення операцій фінансового лізингу в обліку Стаття 2013
Перетятько Ю. М. Передача майна у фінансовий лізинг: особливості обліку Стаття 2013