Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 48 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Лень В. С. Обліково-аналітичне забезпечення: визначення поняття Теза 2015
Лень В. С. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЗАТРAТ ОБІГУ НA ПІДПРИЄМСТВAХ ТОРГІВЛІ Теза 2015
Лень В. С. ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА СОБІВАРТІСТЬ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Теза 2015
Лень В. С. ЩОДО РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЙ ТОРГІВЛІ Теза 2015
Лень В. С. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Теза 2015
Лень В. С. РЕЗУЛЬТАТИ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ВИТРАТИ НА ЛІКИ, ПОДЯКИ ЛІКАРЯМ ТА БЛАГОДІЙНІСТЬ СТУДЕНТІВ Теза 2015
Лень В. С. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Стаття 2015
Лень В. С. МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Стаття 2015
Лень В. С. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДОСТАТНОСТІ СУМ НАРАХОВАНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Теза 2015
Гнедіна К. В. Інтегрована звітність як інструмент забезпечення сталого розвитку суб'єктів господарювання Теза 2015
Гнедіна К. В. Аналітичні процедури в аудиті: сутність та особливості практичного застосування Теза 2015
Лень В. С. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОБЛІК Стаття 2015
Лень В. С. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2015
Гнедіна К. В. Вдосконалення управління муніципальною транспортною системою в контексті сталого розвитку Стаття 2015