Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 46 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Гнедіна К. В. The reformation of higher education system in Ukraine as a factor of innovative development of national economy Стаття 2016
Гнедіна К. В. STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT Стаття 2016
Лень В. С. Профессиональное суждение бухгалтера: определение понятия и содержание Стаття 2016
Гливенко В. В. ЩОДО РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ НА МЕХАНІЗОВАНІ РОБОТИ МІЖ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ КУЛЬТУРАМИ Стаття 2016
Сидоренко О. О. ЗВІТНІ СЕГМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ Стаття 2016
Лень В. С. О ПОНЯТИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА» Теза 2016
Лень В. С. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА: ОБҐРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ, МОДЕЛЬ Стаття 2016
Лень В. С. Облік доходів бюджетних установ за новим планом рахунків Теза 2016
Нехай В. А. ЧИ СПРАВЕДЛИВА СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ? Теза 2016
Лень В. С. Учетно-аналитическое обес-печение управления: понятие и структура Стаття 2016
Лень В. С. Звітність підприємства. Завдання для самоконтролю для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / Укл.: Лень В.С., Гливенко В.В.— Чернігів: ЧНТУ, 2016. — 133 с. Методичні вказівки 2016
Лень В. С. УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ: ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МОДЕЛЬ Теза 2016