Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 47 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Гнедіна К. В. Метод аналізу ієрархій при прийнятті стратегічних управлінських рішень на підприємстві: переваги застосування Теза 2017
Гнедіна К. В. Стратегія постачання: сутність та роль у економічному розвитку підприємства Теза 2017
Гнедіна К. В. Розвиток альтернативної енергетики як фактор забезпечення екологічної безпеки України Теза 2017
Гнедіна К. В. Шляхи зростання конкурентоспроможності системи вищої освіти в Україні Теза 2017
Гнедіна К. В. Vectors of higher education sector transformation in conditions of the information economy formation Стаття 2017
Онищенко В. П. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Стаття 2017
Онищенко В. П. МЕТОДИКА ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ У БАНКАХ Стаття 2017
Гливенко В. В. Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання : монографія / Гоголь Т.А., Нехай В.А., Онищенко В.П. [та ін.] за наук. ред. д.е.н., проф. Маргасової В.Г., к.е.н., доц. Гливенко В.В. Монографія 2017
Гнедіна К. В. THE SOCIAL DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE Стаття 2017
Лень В. С. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ Стаття 2017
Лень В. С. Accounting policy and its impact on the cost of finished products Стаття 2017
Лень В. С. Облік транспортно-заготівельних затрат підприємств роздрібної торгівлі Стаття 2017
Лень В. С. Социальная политика предприятия: показатели и отчетность Стаття 2017
Лень В. С. О формировании показателей корпоративной социальной ответственности по категории «экологическая»/ Стаття 2017
Лень В. С. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Стаття 2017