Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Співвідношення критеріїв та показників оцінки ефективності новацій
Publication title:
Relations of criterions and indexes of evaluation of innovations effectiveness
Ключові слова
показники ефективності, Інновації, критерії ефективності, Innovation, criteria of efficiency, indicators of efficiency
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2000
Видавництво
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. №11. Економіка. Чернігів. – 2000. с. 38-45
Мова
Українська
Аннотація
З метою єдиного наукового тлумачення термінів та єдиних підходів до визначення ефективності, обґрунтовано визначення критеріїв та показників ефективності новацій. Критерій - це мета проекту чи вимога до нього, яка вказує на напрямок дії, мінімізацію чи максимізацію якогось показника чи їх сукупності у конкретних умовах. Показник – це кількісна оцінка ефективності, засіб оцінки новацій за критеріями.
Abstract
In order to provide uniform scientific explanation of terms and uniform approaches to the definition of effectiveness, the definition of criterions and indexes of effectiveness of innovations, the definition of criterions as the purpose of the project or requirement to it has been substantiated, which specifies direction of an operation, minimization of a certain index or their totality in concrete conditions and indexes a quantitative evaluation of effectiveness of innovations, the mode of their evaluation in correspondence with the given criterions.
Аркушів
11
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/107/
Скачати публікацію
Назва файлу
kriterii-i-pokazateli.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
640
Скачувань
529
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів