Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Облікова політика підприємства: зміст та оформлення
Publication title:
The accounting policies of the enterprise: the content and design
Ключові слова
internal regulations, облікова політика, зміст, структура, внутрішній нормативний документ, Accounting policies, content, structure
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2003
Видавництво
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. № 20. Економіка. Чернігів. – 2003. с. 11-18
Мова
Українська
Аннотація
У статті розглянуті підходи до класифікації облікової політики, її структури та відображення її положень у внутрішньому нормативному документі підприємства. Доведено, що об’єктом облікової політики є об’єкти обліку, щодо яких нормативними документами передбачено декілька варіантів ведення і організації обліку, що визначаються підприємством залежно від конкретних умов, специфіки діяльності. Сукупність методів і принципів ведення обліку щодо конкретного об’єкту являють собою елементи облікової політики.
Abstract
The article describes the approaches to the classification of accounting policies, its structure and display its provisions in the internal regulations of the company. It is proved that the object of accounting policies are accounting objects for which the normative documents provide several options for conducting and organization of accounting determined now depending on specific conditions, specific activity. The set of methods and principles of accounting on a specific object is an element of accounting policies.
Аркушів
12
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/111/
Скачати публікацію
Назва файлу
opolitik.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
614
Скачувань
472
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів