Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Publication title:
LONG TERM SUPPORT IN ACCOUNTING AND REPORTING
Ключові слова
Довгострокові зобов’язання, довгострокові забезпечення, відображення в обліку та звітності, Long-term liabilities, long-term maintenance, recording and reporting
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2008
Видавництво
Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. — Київ: НДЕІ, 2008 — № 7(86). — с.101—107
Мова
Українська
Аннотація
У статті розглянуті питання відображення в обліку та звітності забезпечень наступних платежів згідно з Національними стандартами обліку. Обґрунтовано, що Під забезпеченнями слід розуміти неминучі витрати, пов’язані з виконанням зобов’язання, яке характеризується невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу. На основі аналізу нормативної бази з бухгалтерського обліку доведена обов’язковість нарахування та відображення в обліку і звітності забезпечень майбутніх витрат і платежів. Розкрито порядок обліку та відображення у звітності довгострокових забезпечень, на які нараховуються відсотки, що сприятиме підвищенню достовірності фінансової звітності підприємств, а також прийняттю обґрунтованих рішень, які приймаються на її основі.
Abstract
The questions of recording and reporting provisions following payments in accordance with national accounting standards. Proved that under the provision should be understood inevitable costs associated with the fulfillment of the obligation, which is characterized by an uncertain amount of time or repay the balance sheet date. On the basis of regulatory accounting proved bound calculation and recording and reporting provisions for liabilities and charges. Solved the accounting for and in the reporting of long-term bonds, which bear interest, which will increase the reliability of financial reporting and make informed decisions made based on it.
Аркушів
13
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/117/
Скачати публікацію
Назва файлу
vorobei8.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
1118
Скачувань
1107
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів