Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Основний внутрішній нормативний документ бухгалтерії: назва та зміст
Publication title:
The basic internal normative document of accounts department: the name and contents
Ключові слова
internal regulations, обґрунтування назви, justification name, облікова політика, структура, внутрішній нормативний документ, Accounting policies, structure
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2012
Видавництво
Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємств в умовах євроінтеграції: зб. наук. праць. – Донецьк: ДДУУ, 2012. – Вип. 232, т. ХІІІ. – С. 206–215
Мова
Українська
Аннотація
Обґрунтовано назву та зміст нормативного документа, що регламентує організацію та визначає облікову політику бухгалтерського обліку на підприємстві. Наведене обґрунтування бухгалтерських процедур, які мають відображатись в обліковій політиці підприємства.
Abstract
The name and contents of the normative document is proved which regulates organization and defines(determines) registration politics of book keeping at the enterprise. The substantiation of accounting procedures is given which should be displayed in registration politics of the enterprise.
Аркушів
12
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/134/
Скачати публікацію
Назва файлу
statejka.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
801
Скачувань
1037
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів