Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Навчальний посібник
Назва публікації
Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб.
Publication title:
Accounting and auditing in insurance companies
Ключові слова
Insurance companies, auditing, Ukraine, Страхові організації, Україна, облік, аудит, accounting
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2009
Видавництво
Лень В. С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 408 с.
Мова
Українська
Аннотація
Посібник розраховано для підготовки студентів, перепідготовки та підвищення кваліфікації, працівників бухгалтерій страхового бізнесу, які вже засвоїли теорію бухгалтерського обліку та фінансовий облік. У посібнику висвітлюються основні особливості організації обліку, звітності, аналізу, аудиту та порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій страховиків.
Особливістю посібника є те, що в ньому, крім теоретичного матеріалу, містяться завдання для самопідготовки, практичні завдання та тести з основних питань здійснення бухгалтерського обліку та аудиту в страхових компаніях.
При використанні посібника практикуючими бухгалтерами слід враховувати, що в нормативні акти з питань обліку і оподаткування постійно вносяться зміни, а тому практичне застосування наведених алгоритмів вирішення задач можливе лише за умови врахування таких змін.
Abstract
The manual is designed to prepare students for retraining and skills development accountant of the insurance business, who have mastered the theory of accounting and financial accounting. The guide highlights the key features of the organization of accounting, reporting, analysis, audit, and the order of reflection in the accounts of business operations of insurers of Ukraine.
A feature of the manual is that it, in addition to theoretical material for self-contained task, practical tasks and tests on the major issues of accounting and auditing in insurance companies.
Аркушів
408
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/230/
Скачати публікацію
Назва файлу
uchet-strah-len2009.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
1726
Скачувань
2073
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів