Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Підручник
Назва публікації
Бухгалтерський облік у галузях економіки
Publication title:
Accounting in branches of economy
Ключові слова
agriculture, гральний бізнес, gambling business, особливості, ломбарди, pawn shops, галузі економіки, branches of economy, торгівля, features, громадське харчування, trade, автомобільний транспорт, catering, бухгалтерський облік, сільське господарство, road transport, accounting, малі підприємства, small businesses
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2013
Видавництво
Лень В.С., Гливенко В.В. (за редакцією Леня В.С.) Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підручник. – Чернігів: Десна Поліграф, 2013. – 438 с.
Мова
Українська
Аннотація
У підручнику детально розглядається фінансовий облік в окремих галузях економіки з урахуванням специфіки їх господарських операцій та вимог Податкового кодексу України.
Зокрема, розкриваються особливості обліку в таких галузях, як торгівля, громадське харчування, будівництво, сільське господарство, автомобільний транспорт, гральний бізнес, ломбарди та на підприємствах малого бізнесу.
Підручник розрахований насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”. Книга буде корисною також викладачам, бухгалтерам-практикам, керівникам підприємств і організацій, студентам інших спеціальностей економічного профілю, які прагнуть вдосконалити свої знання про особливості обліку у відповідних галузях економіки.
Abstract
The textbook is considered in detail financial accounting in certain sectors of the economy specific to their business operations and requirements of the Tax Code of Ukraine.
In particular, the peculiarities of accounting in areas such as trade, catering, construction, agriculture, road transport, gambling, pawn shops and at small businesses.
The textbook is designed primarily for university students studying on the specialty "Accounting and audit". The book will be useful as teachers, accountants in public practice, business leaders and organizations, students of other disciplines of economics who want to improve their knowledge about the features of the account in the relevant industries.
Аркушів
461
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/231/
Скачати публікацію
Назва файлу
galuzi-2013.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
2400
Скачувань
9145
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів