Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Навчальний посібник
Назва публікації
Облік і аудит. Вступ до фаху
Publication title:
Accounting and audit. Introduction to the profession
Ключові слова
облік і аудит, організація навчання, дисципліни до вивчення; характеристики навчальних дисциплін, Choice of profession, accounting and auditing, discipline in the study; characteristics of subjects, training, Вибір професії
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2009
Видавництво
Лень В.С. Облік і аудит. Вступ до фаху. Навч. посіб. /В.С. Лень, В.А. Нехай; за ред.. В.С. Леня. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.
Мова
Українська
Аннотація
У посібнику розкрито основні поняття про бухгалтерський облік, аналіз та аудит, окремі питання з історії їх виникнення як наук, а також основні завдання, які практично розв’язують практикуючі бухгалтери та аудитори. Враховуючи, що посібник призначено для студентів першого курсу, в ньому розкриті загальні питання наукової організації праці та навчання, засвоєння яких дозволить студентам скласти особисту програму навчання, а по його завершенні належним чином організувати власну роботу та роботу підлеглих.
Корисним навчальний посібник буде і абітурієнтам, які можуть ознайомитись з основними вимогами до професії бухгалтера та зробити обґрунтований вибір майбутньої професії.
Abstract
The manual reveals the basic concepts of accounting, analysis and audit, some issues of the history of their emergence as a science, as well as the main tasks that practically solve practicing accountants and auditors. Given that the guide is intended for first-year students, it opened the general question of the scientific organization of work and learning, learning which will enable students to make a personal training program, and its completion is properly organize own work and the work of subordinates.
A useful tutorial will be students who can get acquainted with the basic requirements of the accounting profession and make an informed choice of future profession.
Аркушів
256
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/232/
Скачати публікацію
Назва файлу
vstup-do-fahu-len-2009.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
3177
Скачувань
3335
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів