Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Автореферат
Назва публікації
Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика
Publication title:
Accounting and analytical support of financial leasing: theory and methods
Ключові слова
accounting and analysis of financial leasing transactions, financial leasing, фінансовий лізинг, класифікація лізингу, облік та аналіз операцій фінансового лізингу, asset classification
Автор
Перетятько Юлія Митрофанівна
Рік публікації
2012
Видавництво
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: Київ, 2012
Мова
Українська
Аннотація
Дисертація присвячена питанням обліково-аналітичного забезпеченню фінансового лізингу.
Дисертантом комплексно досліджено організацію обліку операцій фінансового лізингу, уточнено поняття фінансового лізингу для цілей бухгалтерського обліку, удосконалено класифікацію фінансового лізингу для цілей фінансового та управлінського обліку, запропоновані елементи облікової політики для суб’єктів фінансового лізингу, удосконалено аналітичний та синтетичний облік операцій фінансового лізингу.
Обґрунтовано доцільність проведення економічного аналізу для лізингодавця та лізингоодержувача за допомогою попереднього та підсумкового аналізу. З метою удосконалення нарахування лізингових платежів пропонується враховувати метод нарахування амортизації на лізингове майно.
Abstract
The dissertation is devoted to accounting and analytical support of financial leasing.
Author has comprehensively investigated the organization of financial leasing operations, the concept of financial leasing for accounting purposes, improved the classification of financial leasing for financial and management accounting, proposed elements of the accounting policy for financial leasing business, improved analytical and synthetic accounting financial leasing transactions. The necessity of economic analysis for the lessor and the lessee by the previous and final analysis. To improve the calculation of lease payments take into account the proposed method of depreciation on leased property.
Аркушів
23
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/234/
Скачати публікацію
Назва файлу
oblikovo-analitichne-zabezpechennja-finansovogo-lizingu-teorija-ta-metodika.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
914
Скачувань
1118
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів