Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості в умовах трансформаційних змін в економіці України
Publication title:
State Regulation of Innovation Development of the Light Industry under Conditions of Transformational Changes in Ukrainian Economy
Ключові слова
державне регулювання, інноваційний розвиток, фінансове забезпечення, легка промисловість
Автор
Маргасова Вікторія Геннадіївна
Рік публікації
2013
Видавництво
Бізнес-Інформ. - 2013. - № 5. - С. 54-60.
Мова
Українська
Аннотація
У статті досліджено сучасний стан інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості. Доведено значущість та пріоритетність легкої промисловості серед інших галузей економіки. Обґрунтовано актуальність підтримки інноваційної діяльності підприємств галузі на державному рівні. Розкрито головні недоліки державного регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості. Наведено нормативно-правові акти, які регулюють інноваційний розвиток. Здійснено характеристику основних факторів, що впливають на розвиток інноваційних процесів у державі. Оцінено динаміку зміни кількості інноваційно активних підприємств. Оцінено та проаналізовано структуру джерел фінансування інноваційної діяльності. Досліджено механізм державного регулювання інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості. Запропоновано головні напрямки активізації інноваційної діяльності як на державному рівні, так і на рівні підприємства
Abstract
The article studies the modern state of innovation development of companies in the light industry. It proves importance and priority of the light industry among other branches of economy. It justifies urgency of support of innovation activity of companies of the branch at the state level. It reveals main shortcomings of the state regulation of innovation development of the light industry. It lists regulatory and legal acts that regulate innovation development. It gives a characteristic of main factors that influence development of innovation processes in a state. It assesses dynamics of change of a number of innovation-active companies. It assesses and analyses the structure of sources of financing innovation activity. It studies the mechanism of state regulation of innovation development of the light industry companies. It offers main directions of activation of innovation activity both at the state and company levels.
Аркушів
7
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/247/
Скачати публікацію
Назва файлу
margasova-vg-sirenko-kju-binf-2013-5-10.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
728
Скачувань
364
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів