Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Монографія
Назва публікації
Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія]
Ключові слова
системно-синергетичний підхід, національна економіка, система забезпечення стійкості еконмоіки до загроз економінчій безпеці, стратегія, економічна безпека
Автор
Маргасова Вікторія Геннадіївна
Рік публікації
2014
Видавництво
Чернігів: Десна Поліграф
Мова
Українська
Аннотація
У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення стійкості національної економіки та її економічної безпеки. Національна економіка розглядається як структурно та організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності, основними макроекономічними параметрами якої, є ефективність та стійкість. Основна увага приділена системі забезпечення стійкості національної економіки та її економічної безпеки як цілісної, впорядкованої сукупності підсистем, взаємопов'язаних механізмів, методів і
засобів, заходів економічного, науково-технічного та організаційного характеру, що направлені на забезпечення стійкості та захищеності національної економіки від загроз в умовах невизначеності і ризиків. Дається оцінка стану становлення, функціонування та розвитку національної економіки, здійснюється моніторинг впливу загроз на розвиток економіки в розрізі сфер, які забезпечують її стійкість. Досліджується економіка безпекознавства як фактор оптимізації мережевої взаємодії елементів системи. Узагальнено зарубіжний досвід державного регулювання стійкого розвитку національної економіки та її економічної безпеки. Визначенні адаптивні властивості і механізм їх реалізації системи забезпечення стійкості національної економіки та її економічної безпеки.
Монографія розрахована на науковців, спеціалістів, які приймають рішення в галузі формування стратегії управління стійкістю національної економіки та її економічної безпеки, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів економічних вузів.
Аркушів
416
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/251/
Скачати публікацію
Назва файлу
mono-margasova-vg.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
823
Скачувань
5899
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів