Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Автореферат
Назва публікації
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ключові слова
обліково-аналітична система, бліково-аналітичне забезпечення, банкрутство
Автор
Нехай Валентин Анатолійович
Рік публікації
2009
Видавництво
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Мова
Українська
Аннотація
До початку реформування національної економіки в ході проведення трансформаційних ринкових заходів не спостерігалося достатнього наукового обґрунтування цільової їх спрямованості, що не забезпечувало високу практичну результативність функціонування економіки. В господарському житті мало місце суттєва захопленість розподілом національного багатства, розробкою, удосконаленням та прийняттям правових та адміністративних норм щодо приватизації власності майже на всіх рівнях управління. Законодавчо передбачена пасивна роль підприємства у створенні та використанні у менеджменті можливостей управлінського обліку. Проблема забезпечення адекватності бухгалтерського обліку вимогам створюваній новій системі управління залишалася невирішеною. На сьогодні система бухгалтерського обліку є найбільш інформативною щодо характе-ристики діяльності та стану підприємства. Однак, коли ситуація змінюється і для прийняття управлінських рішень потрібна достовірна оперативна інформація, система обліку здебільшого не може задовольнити таку потребу.
З огляду на це в сучасних умовах господарювання, які характеризуються ризиком і невизначеністю, набуває великого значення обліково-аналітичне забезпе-чення управління діяльністю підприємств, особливо тих, що перебувають у кри-зовому стані або наближаються до нього.
Abstract
Dissertation for a candidate of economic science degree on specialty 08.00.09 – accounting, analysis and audit (on the types of economics activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2009.
The present dissertation paper focuses on the system approach to studying scientific methods of organizing the provision of farm businesses activity with registration and analysis under crisis circumstances. On the basis of such on approach, have been singled out two integrated functions of account: information and control ones, as well as defined more precisely has been the formulation of aims and objectives of economic analysis under crisis situations.
The necessity of organizing at the enterprise, the system of the early reveal of negative tendencies in the activity of agricultural businesses through the creation of registration and analysis service has been founded too.
The proposed approach to organizing registration and analysis system consists in the creation of the budgeting. The realization, on its basis, of accounting, analyzing, controlling, coordinating, regulating and motivating the formation and accomplishment of budgets, contributes to debug the baneful tendencies in agricultural business activities.
And that confirms, in turn, the necessity of keeping the financial and managerial accountancy with the setting up of responsibility centers and implementation of the budgeting as a mechanism of the anti – crisis management which permits to bring about an integrated approach to creating a common registration and analysis system and integrated control that provides the managerial personnel with the information contributing to make decisions under crisis situation.
Аркушів
24
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/299/
Скачати публікацію
Назва файлу
avtoreferat-nekhai.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
851
Скачувань
507
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів