Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
ЗВІТНІ СЕГМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ
Publication title:
REPORTABLE SEGMENTS IN UKRAINIAN ENTERPRISES: THE CONCEPT AND THE ORDER OF RECOGNITION
Ключові слова
фінансова звітність, звітні сегменти, господарські сегменти, географічні сегменти, визнання.
Автор
Сидоренко Олександр Олексійович
Рік публікації
2016
Видавництво
Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 2 (6). – С. 411-416.
Мова
Українська
Аннотація
Досліджено поняття звітних сегментів, господарських сегментів, географічних сегментів, пріоритетних та допоміжних сегментів для підприємств України. Розглянуто порядок їх виділення та визнання для цілей обліку і складання фінансової звітності. Розроблено дерево прийняття рішення щодо визнання господарського сегмента або географічного сегмента звітним сегментом, використання якого сприятиме полегшенню процесу такого визнання.
Abstract
The concept of reportable segments, business segments, geographical segments, segment priorities and support for Ukrainian enterprises. We consider the procedure for selection and recognition for accounting purposes and preparing financial statements. Developed decision tree for the recognition of a segment or geographical segment reporting segment, the use of which contribute to facilitate such recognition.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/322/
Скачати публікацію
Назва файлу
stattja-sidorenko-zvitni-segmenti-pidpriemstv.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
789
Скачувань
431
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів