Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Автореферат
Назва публікації
Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області)і)
Publication title:
Accounting and analysis of production of cattle husbundry products (based on the material of the agrarian enterprises of Chernigiv region)
Ключові слова
молочне скотарство, собівартість, первинний облік, методика обліку витрат, калькуляція, методика аналізу витрат, витрати виробництва
Автор
Гливенко Валентина Василівна
Рік публікації
2002
Видавництво
Київський національний економічний університет
Мова
Українська
Аннотація
В дисертаційній роботі узагальнено теоретичні і практичні аспекти діючих систем обліку і аналізу витрат на виробництво продукції молочного скотарства та розроблено практичні рекомендації щодо їх удосконалення. Виявлено особливості бухгалтерського і внутрішньогосподарського обліку та аналізу в досліджуваній галузі. Внесено пропозиції щодо організації внутрішньогосподарського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції за повними витратами. Уточнено обєкти обліку та номенклатуру статей витрат на виробництво продукції основного молочного стада. Обгрунтовано методику обліку та оцінки тварин основного стада і приплоду за ринковою вартістю. Розроблено і обгрунтовано модель взаємозвязку системи "земля-рослинництво-тваринництво ". Визначено основні напрямки підвищення ефективності виробництва продукції галузі. Розроблено алгоритм аналізу факторів, що впливають на обсяг виробництва продукції основного молочного стада та визначені напрямки використання отриманої аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень.
Abstract
Practical and theoretical aspects of actual systems of accounting and analysis of costs for the production of cattle husbandry products are summed up in the dissertation and practical recommendations concerning their perfection are developed. Peculiarities of the accounting and home economy and analysis in the searched field.The suggections concerning the arranging of the home economy accounting of costs and costing on base of the complete expenses were made. The objects of the accounting and nomenclature of the costs for the production of the main milking herd were cleared up.Methods of accounting and evaluation of the animal of the main herd and get on base of the market prise were reasoned. The model of the correlation of the system"ground-vegetation-animal husbandry" was developed and reasoned.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/332/
Скачати публікацію
Назва файлу
avtoreferat-glivenko.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
536
Скачувань
448
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів