Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця
Publication title:
Аccounting policy of financial leasing operations for lessor
Ключові слова
лізингодавець, фінансовий лізинг, облікова політика
Автор
Перетятько Юлія Митрофанівна
Рік публікації
2014
Видавництво
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. - К.: "Інтердрук", 2014. - Вип. 2. - С.176-190
Мова
Українська
Аннотація
У статті розглянуто питання формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця. Встановлено, що формування облікової політики залежить від статусу лізингодавця та предмета фінансового лізингу. Запропоновано до облікової політики включати не тільки питання щодо методів оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат, а і положення щодо політики управлінського обліку, плану рахунків, договірних відносин. Це дасть змогу лізингодавцю пришвидшити процес отримання повної та достовірної інформації про операції фінансового лізингу.
Abstract
The article analyzes questions about accounting policy of financial leasing operations for lessor. It is established that formation of accounting policies depends on the status of the lessor and the subject of a financial leasing. Suggested to include into accounting policies not only the issues on methods of asset valuation, liabilities, incomes and expenses, but also the provisions of the policy management accounting, chart of accounts, contractual relations. This will allow the lessor to accelerate the process of obtaining complete and accurate information about the financial leasing operations.
Аркушів
15
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/36/
Скачати публікацію
Назва файлу
formuvannja-oblikovoi-politiki-shhodo-operacij-finansovogo-lizingu-u-lizingodavcja.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
933
Скачувань
655
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів