Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Облікове супроводження операцій з надходження і використання бюджетних коштів
Publication title:
Accounting support of operations on receipt and use of budget funds
Ключові слова
budgetary institutions, бухгалтерський облік, доходи, accounting., бюджетні установи, бюджетні кошти, budget funds, incomes
Автор
Гливенко Валентина Василівна
Рік публікації
2016
Видавництво
Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання : монографія / Гоголь Т.А., Нехай В.А., Онищенко В.П. [та ін.] за наук. ред. д.е.н., проф. Маргасової В.Г., к.е.н., доц. Гливенко В.В. – Київ: Кондор-видавництво, 2016. –– с. 122-136.
Мова
Українська
Аннотація
Розглянуто порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку асигнувань з бюджету за діючим до 2017 року Планом рахунків та Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.12.15 № 1219 з урахуванням вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Зроблено висновок, що запровадження в дію Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі значно наближують розкриття інформації у вітчизняній фінансовій звітності суб’єктів державного сектору до вимог міжнародних стандартів. Проте, новостворені нормативні документи не можна вважати повністю досконалими і вони потребують обговорення і доопрацювання.
Abstract
The order of displaying on the accounts of appropriations from the budget for the existing till 2017 is the Account plan and the State accounts accounting plan, approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated December 29, 15, № 1219 taking into account the requirements of the National Accounting Standards (Standards) The public sector. It was concluded that the introduction of the National Public Accounting Standards (Public Sector Accounting Standards) in the public sector significantly approximates the disclosure of information in the national financial statements of public sector entities to the requirements of international standards. However, the newly created normative documents can not be considered perfectly perfect and they need discussion and revision.
Аркушів
12
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/360/
Скачати публікацію
Назва файлу
oblik-budjetnyx-koshtiv.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
393
Скачувань
297
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів