Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ
Publication title:
ECONOMIC AND LEGAL BACKGROUND OF THE CONSOLIDATED STATEMENTS
Ключові слова
МАТЕРИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО, ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ, консолідація., КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ, ГРУПА (ОБ’ЄДНАННЯ) ПІДПРИЄМСТВ
Автор
Онищенко Віктор Петрович
Рік публікації
2016
Видавництво
ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ Випуск 13. 2016
Мова
Українська
Аннотація
У статті розглянуто економічні та правові основи появи та розвитку консолідованої звітності. Розглянута сутність материнського підприємства, дочірнього підприємства, консолідованої фінансової звітності, ситуації обов’язкового та добровільного її складання. Проведено аналіз кількості основних потенційних суб’єктів щодо її складання, зокрема дочірніх підприємств і концернів в Україні. Вивчено економічні основи появи груп (об’єднань) підприємств та форми цих процесів. Досліджені тенденції розвитку ринку злиття та поглинання (M&A) в Україні. Узагальнено економічні передумови консолідованої звітності.
Abstract
The article examines economic and legal background of the emergence and development of the consolidated statements. The author studies the essence of the parent company, subsidiary, consolidated financial statements, situations of obligatory and voluntary its preparation. The paper has results of analysis of the number of the main potential entities for consolidated financial statements’ preparation in Ukraine, in particular subsidiaries and corporations. The author studies economic basis of the emergence of groups (associations) of companies. The paper describes tendencies of the development of the market of mergers and acquisitions (M&A) in Ukraine and forms of these processes. Economic preconditions of consolidated statements’ emergence are overviewed.
Аркушів
6
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/364/
Скачати публікацію
Назва файлу
economic-basis-consolidation-onyshchenko-2016.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
509
Скачувань
219
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів