Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Методичні вказівки
Назва публікації
Облік на підприємствах малого бізнесу. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” всіх форм навчання / Укладач: Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 121 с.
Ключові слова
Основні засоби, фінансова звітність , доходи, малий бізнес, виробничі запаси , грошові кошти та дебіторська заборгованість, власний капітал, форми бухгалтерського обліку, облік праці, Витрати, фінансові результати
Автор
Акименко Олена Юріївна
Рік публікації
2018
Видавництво
Облік на підприємствах малого бізнесу. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” всіх форм навчання / Укладач: Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 121 с.
Мова
Українська
Аннотація
Наводиться конспект лекцій для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” всіх форм навчання.
Метою навчальної дисципліни є підготовка студентів за спеціальністю “Облік і оподаткування” до ефективного використання знань з обліку основних законодавчих актів, що регулюють діяльність малих підприємств, а також особливостей обліку на малих підприємствах.
Завданнями вивчення даної дисципліни є: вивчення питань роботи з обліковими реєстрами, які застосуються на малих підприємствах, з особливостями обліку у різних сферах діяльності малих підприємств, з складання бухгалтерської звітності на підприємствах малого бізнесу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
 визначення поняття малий бізнес;
 стан розвитку малого бізнесу в Україні;
 принципи ведення обліку на підприємствах малого бізнесу;
 форми ведення обліку на підприємствах малого бізнесу;
 документацію, що підтверджує право суб’єкта підприємницької діяльності здійснювати зовнішньоекономічні операції;
 організацію обліку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб;
 оподаткування та звітність суб’єктів підприємницької діяльності, що є фізичними особами;
 організацію обліку для суб’єктів підприємницької діяльності, що є юридичними особами;
 фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва у відповідності із національними стандартами бухгалтерського обліку.
уміти:
 чітко формулювати мету й завдання обліку на малому підприємстві;
 складати первинну документацію;
 відображати в обліку основні операції з основними засобами, оборотними активами, коштами і розрахунками, капіталом і зобов’язаннями;
 визначати послідовність складання наказу про облікову політику на малому підприємстві;
 організовувати облік витрат на малих підприємствах;
 складати та аналізувати фінансову звітність малих підприємств.

Аркушів
121
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/409/
Скачати публікацію
Назва файлу
akimenko-konspekt-oblik-mb-2018.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
1318
Скачувань
602
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів