Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Eкологічний облік: поняття та зміст
Ключові слова
екологічний облік на підприємстві, бухгалтерський облік екологічної діяльності, поняття, екологічний облік, бухгалтерський екологічний облік
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2014
Видавництво
Вісник Чернігівського національного технологічного університету. - 2014. - № 2
Мова
Українська
Аннотація
Досліджено зміст понять “екологічний облік”, “бухгалтерський екологічний облік”, “екологічний облік на підприємстві”. Доведено, що поняття екологічний облік є найбільш загальним, категоріальним поняттям наук про екологію та уточнено його визначення, а саме: екологічний облік — процес розпізнавання, оцінки і передачі екологічної інформації, що дає можливість користувачам такої інформації компетентно приймати рішення і формувати судження. Дослідження понять “бухгалтерський екологічний облік”, “екологічний облік на підприємстві” дозволило зробити висновок, що для господарюючих суб’єктів більш доцільно замість цих понять застосовувати поняття “бухгалтерський облік екологічної діяльності” як підсистему бухгалтерського обліку, яка формує та передає користувачам інформацію про господарські операції, пов’язані з використанням природного середовища та впливом господарської діяльності на його на стан.
Abstract
The content of the concepts "ecological account", "ecological bookkeeping " and "ecological account on an enterprise" is investigated. It is proved that the concept the ecological account is the most general, categorial concept of sciences about ecology and its definition is specified, namely: the ecological account is a process of recognition, an estimation and transfer of ecological information which gives the opportunity to users of such information to make decisions and to form judgments competently. The research of the concepts "ecological bookkeeping", "ecological account on an enterprise" allowed to draw conclusion that for business entities it is more appropriate instead of these concepts to apply the concept "accounting of ecological activity" as a subsystem of accounting, which forms and passes information to users about the economic operations associated with the use of the natural environment and the impact of economic activity on its state.
Аркушів
9
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/41/
Скачати публікацію
Назва файлу
ekologichnij-oblik-ponjattja-ta-zmist.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
908
Скачувань
1267
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів