Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Методичні вказівки
Назва публікації
Організація обліку. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освіт-ньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму підготовки 071 "Облік і оподаткування” всіх форм навчання. Укл.: О.Ю. Акименко - Черні-гів: ЧНТУ, 2016. – 73 с.
Ключові слова
положення про бухгалтерську службу, поточний облік, облікова політика, посадові інструкції, підсумковий облік , фінансова звітність, обліковий апарат, первинний облік, графік, організація обліку, оперограмма, елементи облікової політики, форма ведення обліку, процес, форма організації обліку, наказ, первинна документація
Автор
Акименко Олена Юріївна
Рік публікації
2016
Видавництво
Організація обліку. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освіт-ньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму підготовки 071 "Облік і оподаткування” всіх форм навчання. Укл.: О.Ю. Акименко - Черні-гів: ЧНТУ, 2016. – 73 с.
Мова
Українська
Аннотація
Дані методичні вказівки призначені студентам для формування знань і практичних навичок в питаннях організації обліку на підприємстві. Курсова робота з дисципліни “Організація обліку”, як вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, виконується студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 071 “Облік і оподаткування” з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних за час вивчення курсу, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання: вивчення організації технології облікового й аналітичного процесів; праці осіб, зайнятих обліковою та аналітичною діяльністю; вивчення управління системою бухгалтерського обліку на підприємстві; розробка заходів та рекомендацій для удосконалення організації бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві.
Аркушів
74
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/413/
Скачати публікацію
Назва файлу
organizacija-obliku-metodichni-vkazivki-kursova-robota.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
386
Скачувань
183
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів