Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
АНАЛІЗ МЕТОДИК ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ КОРМОВИХ КУЛЬТУР
Publication title:
ANALYSIS OF METHODS OF ECONOMIC EVALUATION OF FORAGE CROPS
Ключові слова
кормопротеїнові одиниці, перетравний протеїн, економічна оцінка., feed crops, feed protoin units, digestible protein, economic evaluation., кормові культури
Автор
Гливенко Валентина Василівна
Рік публікації
2018
Видавництво
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи Б94 розвитку : тези доповідей ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27 листо-пада 2018 р.). - Чернігів : ЧНТУ, 2018. - с. 92-94.
Мова
Українська
Аннотація
У тезі розглянуті методики оцінки кормових культур, що пропонуються різними дослідниками. Основними показниками для економічної оцінки кормових культур можуть слугувати: вихід корму з 1 га в ц; чистий (без витрат на насіння) вихід кормових одиниць з 1 га; вихід перетравного протеїну з 1 га, ц; вихід кормових одиниць на одиницю грошових витрат; вихід перетравного протеїну на оди¬ницю грошових витрат. Однак, при цьому слід враховувати вартість поживних речовин і в покупних кормах, а також синергічний і антагоністичний ефект від включення в раціони ок¬ремих кормів, витрати на доставку кормів до місць підготовки до згодовування, їх підготовку до згодовування та до місць згодовування.
Abstract
The thesis discusses methods of estimating fodder crops offered by various researchers. The main indicators for the economic assessment of fodder crops can be: output of feed from 1 ha; net (without seed costs) output of feed units with 1 ha; yield of digestible protein from 1 hectare; yield of feed units per unit of money expenses; yield of digestible protein per unit of money costs. However, the cost of nutrients and purchased feeds should be taken into account as well as the synergistic and antagonistic effects of the inclusion in the diet of individual feeds, the costs of feeding feed to the places of preparation for feeding, their preparation for feeding and feeding places.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/425/
Скачати публікацію
Назва файлу
korm.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
131
Скачувань
31
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів