Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
Акименко О.Ю., Мальцев О.О. СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС
Publication title:
CREATION OF EFFECTIVE MECHANISM FOR REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE CONTEXT OF INTEGRATION OF UKRAINE TO THE EC
Ключові слова
інтеграція, механізм, Європейський союз, регулювання , нормативно-правовві акти , зовнішньоекономічна діяльність
Автор
Акименко Олена Юріївна
Рік публікації
2018
Видавництво
Ужгород, Ужгородський національний університет
Мова
Українська
Аннотація
Доведено, що найуспішнішим результатом міжнародної економічної інтеграції у світі є Європейський Союз, країни-члени якого, створивши економічний і валютний союз, на практиці досягли найвищої стадії міжнародної економічної інтеграції, успіх якої значною мірою залежить від політичної волі держави, цілеспрямованих дій і зусиль влади. Проаналізовано, що членство України в ЄС має позитивні наслідки: відкривається шлях для розширення ринків збуту для української продукції; поліпшуються умови доступу українських експортерів на окремі товарні ринки нових членів ЄС (внаслідок переважного зниження рівня тарифного захисту і підвищення рівня конкурентного середовища в країнах-кандидатах). Це, відповідно, активізує зовнішньоекономічну діяльність України та дозволяє отримувати вигоди від міжнародного розподілу праці.
Створення справедливого та ефективного механізму регулювання ЗЕД забезпечить умови для поглиблення залучення України в систему світового поділу праці, що в свою чергу підвищить економічну активність підприємств та конкуренцію між ними, забезпечить захист їх економічних інтересів.

Abstract
It has been proved that the most successful result of international economic integration in the world is the European Union, whose member states, having established an economic and monetary union, have in practice reached the highest stage of international economic integration, whose success depends to a large extent on the political will of the state, targeted actions and efforts of the authorities. It is analyzed that Ukraine's membership in the EU has positive consequences: it opens the way for expansion of markets for Ukrainian products; the conditions of access of Ukrainian exporters to certain commodity markets of the new EU members are improving (due to the preferential reduction of the level of tariff protection and increase of the competitive environment in the candidate countries). This, accordingly, intensifies the foreign economic activity of Ukraine and allows you to benefit from the international division of labor.
Creating a fair and efficient mechanism for regulating foreign economic activity will provide conditions for deepening Ukraine's involvement in the system of world division of labor, which in turn will increase the economic activity of enterprises and competition between them, will protect their economic interests.
Аркушів
5
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/430/
Скачати публікацію
Назва файлу
akimenko-malcev-tezi-converted.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
132
Скачувань
29
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів