Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Банківське кредитування як джерело фінансування діяльності локальних інноваційних центрів
Ключові слова
державне гарантування, сек’юритизація, облік цінних паперів, інноваційні центри, комерційні банки, банківське кредитування
Автор
Сакун Олександра Сергіївна
Рік публікації
2015
Видавництво
Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. - № 4, 2015. - Режим доступу до журн.: http://global-national.in.ua
Мова
Українська
Аннотація
Основним завданням статті є дослідження ролі комерційних банків у фінансуванні інноваційних центрів в Україні. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод і системний підхід. На підставі системного підходу використано методи економічного, фінансового та управлінського аналізу проблем і особливостей банківського кредитування інноваційних центрів. Виявлено основні проблеми участі банків у кредитуванні інноваційної діяльності та запропоновано шляхи їх подолання. Вказані перспективи співпраці комерційних банків та інноваційних центрів. Наголошується на необхідності активної участі держави у створенні сприятливих умов для банківського кредитування інноваційної сфери.
Abstract
The research of the role of commercial banks in financing innovative centers in Ukraine is the basic task of the article. The dialectical method and approach of the systems are methodological basis of research. The methods of economic, financial and administrative analysis of problems and features of the bank crediting of innovative centers are used on the basis of approach of the systems. The basic problems of banks’ participation in crediting of innovative activity are found out and the ways of their overcoming are offered. Prospects of collaboration of commercial banks and innovative centers are indicated. It is marked on importance of participation of the state in creation of favourable terms for the bank crediting of innovative sphere.
Аркушів
14
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/440/
Скачати публікацію
Назва файлу
nikolaenko-sakun-stattja.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
151
Скачувань
74
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів