Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Монографія
Назва публікації
Аналіз та інтерпретація результатів моніторингу системи стратегічного забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці
Ключові слова
обліково-аналітичне забезпечення, економічна безпека, економічний аналіз, моделювання
Автор
Сакун Олександра Сергіївна
Рік публікації
2016
Видавництво
Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання : монографія / Гоголь Т.А., Нехай В.А., Онищенко В.П. [та ін.] за наук. ред. д.е.н., проф. Маргасової В.Г., к.е.н., доц. Гливенко В.В. – Київ: ТОВ «Кондор», 2016. –– 210 с.
Мова
Українська
Аннотація
В контексті економічного аналізу в системі обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки діяльності підприємства для оптимізації мережевого соціально-економічного простору представляється доцільним використовувати когнітивний підхід до моделювання та управління функціональними залежностями множини елементів системи стратегічного забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці (ССЗСЕЕБ), оскільки він спрямований на розробку формальних моделей і методів, що підтримують інтелектуальний процес вирішення проблем завдяки врахування в цих моделях і методах когнітивних можливостей людини (сприйняття, уявлення, пізнання, розуміння, пояснення) при вирішенні нею управлінських завдань
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/452/
Скачати публікацію
Назва файлу
rozdil-5-margasova-sakun.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
139
Скачувань
34
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів