Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Монографія
Назва публікації
Моделювання та прогнозування макроекономічної динаміки за наслідками реалізації Стратегії забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці в умовах інформаційної економіки
Ключові слова
прогнозування, макроеконмічна динаміка, стійкість загрозам, стратегія, економічна безпека, моделювання, інформаційна економіка
Автор
Сакун Олександра Сергіївна
Рік публікації
2017
Видавництво
Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційної економіки в Україні : колективна монографія. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С.61-78.
Мова
Українська
Аннотація
Інформаційний аспект функціонування національної економіки відіграє важливу роль в сучасних умовах, адже можливість відображення на інформаційній площині всього різноманіття реальності дозволяє управляти нею за допомогою науково обґрунтованої технології, яка сприяє ефективній взаємодії всієї сукупності ресурсів. Економічне зростання вже формується в умовах інформаційної економіки, яка є драйвером соціально-економічного розвитку країни, адже зросла роль інформації та інформаційних технологій, які стали товаром, ефективним сучасним засобом організації та управління суспільним виробництвом, наукою, освітою тощо.
Необхідною умовою підвищення якості управлінських рішень на основі більш достовірного аналізу, прогнозу та об'єктивного обґрунтування стратегічних напрямів забезпечення стійкого розвитку є удосконалення методологічних основ і методів оцінки рівня стійкості економіки до загроз економічній безпеці. Аналіз розвитку національної економіки як складної соціально-економічної системи на сучасному етапі потребує розробки методичних підходів та інструментарію, застосування яких дозволить оцінити повноту реалізації функцій соціально-економічних підсистем і отримати цілісну картину ключових проблем і пріоритетних напрямів розвитку держави.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/457/
Скачати публікацію
Назва файлу
margasova-klimenko-sakun-monografija-inform-ekonomika-2017.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
131
Скачувань
25
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів