Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
Визнання звітних сегментів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
Ключові слова
облік, звітні сегменти, стандарти бухгалтерського обліку, визнання
Автор
Сидоренко Олександр Олексійович
Рік публікації
2017
Видавництво
Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молод. учених (м. Чернігів, 14 груд. 2017 р.) – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 267-270.
Мова
Українська
Аннотація
В результаті проведеного дослідження виявлено, що питання визнання звітних сегментів
на підприємствах України є недостатньо дослідженими. У зв’язку з цим, у роботі розроблено
дерево прийняття рішення щодо визнання господарського сегменту або географічного
сегменту звітним сегментом в обліку підприємств України, які користуються П(с)БО та
визнання операційного сегмента для підприємств, які використовують МСФЗ
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/478/
Скачати публікацію
Назва файлу
viznannja-zvitnih-segmentiv-za-nacionalnimi-ta-mizhnarodnimi-standartami-buhgalterskogo-obliku.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
89
Скачувань
38
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів