Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
Аналітичне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень керівництвом страхових компаній України
Ключові слова
страхова компанія, процес прийняття рішень, аналітичне забезпечення, керівництво
Автор
Сидоренко Олександр Олексійович
Рік публікації
2017
Видавництво
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Чернігів, 5 груд. 2017 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 25-27
Мова
Українська
Аннотація
Запропоновано напрями та види бюджетів страховика, які за своєю суттю є формами
внутрішньої звітності страховика, можуть бути джерелом аналітичного забезпечення
процесу прийняття управлінських рішень, як тактичного так і стратегічного характеру, а
також інформаційної базою для здійснення контролю (який тісно пов‘язаний з аналізом) за
використанням всіх видів ресурсів, надходженням грошових коштів та інших видів активів, а
також надійним джерелом інформації для складання повної, правдивої та неупередженої
фінансової, податкової, статистичної звітності та звітності з корпоративної соціальної
відповідальності (нефінансової звітності).
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/480/
Скачати публікацію
Назва файлу
analitichne-zabezpechennja-procesu-prijnjattja-upravlinskih-rishen-kerivnictvom-strahovih-kompanij-ukraini.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
91
Скачувань
19
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів