Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
Особливості обліку спільної діяльності у суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі
Ключові слова
облік, спільна діяльність, державний сектор
Автор
Сидоренко Олександр Олексійович
Рік публікації
2018
Видавництво
Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молод. вчених (м. Чернігів, 11-12 квіт. 2018 р.) : у 2-х ч. - Чернігів : ЧНТУ, 2018. – Ч. 1. - С. 180-181.
Мова
Українська
Аннотація
У процесі дослідження виявлено, що питання обліку спільної діяльності у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі залишаються малодослідженими як із наукового, так і практичного
погляду. Недостатньо дослідженим є питання відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності спільної діяльності без створення юридичної особи. У роботі було розкрито методику обліку спільної діяльності у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/482/
Скачати публікацію
Назва файлу
osoblivosti-obliku-spilnoi-dijalnosti-u-subektiv-buhgalterskogo-obliku-v-derzhavnomu-sektori.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
98
Скачувань
23
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів