Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Облік і оподаткування продажу товарів за ціною, нижчою за ціну їх придбання
Publication title:
ACCOUNTING AND TAXATION OF GOODS SALE AT THE PRICE LOWER THAN THEIR PURCHASE
Ключові слова
облік, оподаткування, товари, ціна, ціна придбання
Автор
Сидоренко Олександр Олексійович
Рік публікації
2018
Видавництво
Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 4 (16). – С. 239-245
Мова
Українська
Аннотація
Досліджено проблеми обліку та оподаткування реалізації товарів за ціною, нижчою, ніж ціна їх придбання.
Проаналізовано вимоги податкового та бухгалтерського законодавства з питань реалізації товарів за цінами, нижчими за ціну їх придбання. Виявлено, що питання обліку та оподаткування операцій з продажу товарів за цінами
нижчими ніж ціни їх придбання, є маловивченими, а податкове законодавство України містить певні недоліки, які
потребують вирішення. У роботі розроблено методику обліку та оподаткування операцій із продажу товарів за цінами нижчими ніж їх придбання та обґрунтовано необхідність доповнення Податкового кодексу України, в частині адміністрування податку на прибуток підприємств.
Abstract
The main purpose of this work is to study and improve methodological principles of accounting and taxation of operations for the sale of goods at prices lower than their purchase price. As a result of the research, it was revealed, that issues of accounting and taxation of transactions for the sale of goods at prices lower than their purchase prices are poorly understood, and the Ukrainian tax legislation contains a number of shortcomings that need to be addressed. In the work, the method of accounting and taxation of transactions for the sale of goods at prices lower than their acquisition is and the necessity
of supplementing the Tax Code of Ukraine, as part of the administration of corporate profit tax, is substantiated, in particular, the necessity to supplement the paragraph 139 of the Tax Code of Ukraine.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/485/
Скачати публікацію
Назва файлу
oblik-i-opodatkuvannja-prodazhu-tovariv-za-cinoju-nizhchoju-za-cinu-ih-pridbannja.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
104
Скачувань
17
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів