Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Методичні вказівки
Назва публікації
Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку операцій страхування: метод. вказівки до самост. вивчення дисципліни ”Облік і аудит в страхових організаціях” для студентів напрямку підгот. 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання
Ключові слова
бухгалтерський облік, страхування, кореспонденція субрахунків, облік і аудит у страхових організаціях
Автор
Сидоренко Олександр Олексійович
Рік публікації
2010
Видавництво
Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 30 с.
Мова
Українська
Аннотація
Вивчення курсу «Облік і аудит у страхових організаціях» включає вивчення нормативних актів, необхідних для відображення господарських
операцій в обліку та звітності страховика. При цьому, значна роль відводитьсявиконанню практичних завдань, у процесі виконання яких студент набуває
практичних навичок з обліку та складання звітності в страхових компаніях
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/492/
Скачати публікацію
Назва файлу
korespondencija-subrahunkiv-buhgalterskogo-obliku-operacij-strahuvannja-metod-vkazivki.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
230
Скачувань
54
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів