Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
ОБ’ЄКТИ СУТТЄВОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Publication title:
Objects of materiality in the accounting of subjects of the public sector of the economy
Ключові слова
класифікація, classification, державний сектор економіки , financial statements, об’єкти суттєвості, The public sector of the economy, materiality objects, бухгалтерська звітність
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2019
Видавництво
Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XLIII Международной научно-практической конференции (Харьков–Вена–Берлин–Астана, «29» августа 2019 года) / Международный научный центр развития науки и технологий, 2019. — с. 53-57
Мова
Українська
Аннотація
У тезах узагальнено та наведено класифікацію об’єктів суттєвості для суб’єктів бухгалтерського обліку державного сектору економіки. Визначено, що принцип суттєвості застосовується не лише до облікової, а й до необлікової інформації, наведеної у фінансовій звітності. Запропоновано у Примітках розкривати не лише додаткову облікову, а й суттєву необлікову інформацію: плани; минулі та майбутні події тощо, яка може вплинути на зміну управлінських рішень та/або оцінку користувачів фінансової звітності; незважаючи на закріплення порогів суттєвості в політиці бухгалтерського обліку, при їх застосуванні слід застосовувати професійне судження бухгалтера.
Abstract
The theses summarize and classify the objects of materiality for accounting entities of the public sector of the economy. It is determined that the principle of materiality applies not only to accounting, but also to non-accounting information provided in the financial statements. It is proposed in the notes to disclose not only additional accounting, but also material non-accounting information: plans; past and future events, etc., which may affect changes in management decisions and / or the assessment of users of financial statements; Despite fixing materiality thresholds in accounting policies, the professional judgment of an accountant should be applied when applying them.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/499/
Скачати публікацію
Назва файлу
objekt-suttevist-teza-konetc.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
49
Скачувань
14
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів