Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
Обліково-податкові особливості придбання банками України основних засобів
Ключові слова
облік, оподаткування, Основні засоби, податок на додану вартість, банки України, частка оподатковуваних операцій
Автор
Сидоренко Олександр Олексійович
Рік публікації
2019
Видавництво
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : V Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 27 листопада 2019 р.) : тези доповідей. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 17-20
Мова
Українська
Аннотація
У результаті проведено дослідження виявлено, що питання придбання банками України
основних засобів, які одночасно використовуються в оподатковуваних та неоподатковуваних
операціях є малодослідженими. У зв’язку з цим у роботі розкрито порядок визначення по-
даткового кредиту, у разі придбання банками України платниками ПДВ основних засобів, які
одночасно використовуються в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, та ро-
зроблено методику відображення таких операцій на рахунках обліку з урахуванням чинних
норм бухгалтерського та податкового законодавства України
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/503/
Скачати публікацію
Назва файлу
oblikovo-podatkovi-osoblivosti-pridbannja-bankami-ukraini.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
77
Скачувань
11
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів