Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
Окремі особливості оподаткування страховиків податком на прибуток
Ключові слова
норматив витрат, витрати на ведення страхової спра- ви, позитивна різниця, фактичні витрати на виплати страховим посередникам, страховик, податок на прибуток, страховий посередник
Автор
Сидоренко Олександр Олексійович
Рік публікації
2019
Видавництво
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : V Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 27 листопада 2019 р.) : тези доповідей. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 157-158.
Мова
Українська
Аннотація
У процесі діяльності страхові компанії досить часто використовують послуги страхових
посередників, а саме страхових агентів та страхових брокерів, з метою укладання та/або про-
лонгації договорів страхування. Водночас Законом України «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення
адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII
було внесено зміни до п. 141.1.3 Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема додано абзац
такого змісту: «Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується: на пози-
тивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим
особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою
нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визна-
ченою уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну фінансову політику», що відповідно вимагає від страховика
приділення уваги правильності відображення в обліку та врахування таких витрат у процесі
здійснення розрахунку суми податку на прибуток,
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/504/
Скачати публікацію
Назва файлу
okremi-osoblivosti-opodatkuvannja-strahovikiv-podatkom-na-pributok.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
112
Скачувань
22
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів